Anunț concurs

Spitalul Orasenesc Baicoi, avand sediul in orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, juetul Prahova, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, cu...

ANUNŢ CONCURS

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.284/2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director...