ANUNŢ CONCURS

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.284/2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director...