Drepturile și obligațiile aparținătorilor pacienţilor internaţi

– Aparținătorii au dreptul de a vizita pacienții conform programului de vizite afișat în spital, specific fiecărei secții medicale sau cel instituit în situaţii de carantină;
– La intrarea în spital au aparținătorii obligația de a prezenta personalului de pază actul de identitate pentru a fi trecut in registru de vizitatori. Cu această ocazie este interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienților;
– Un pacient internat într-un salon cu mai mult de trei paturi poate fi vizitat de maximum trei persoane. De asemenea, în salon pot fi simultan vizitatori pentru cel mult doi pacienți. Spitalul pot dispune ca durata vizitei să fie limitată la 60 de minute, pentru a da posibilitatea vizitei și celorlalți pacienți internați în același salon, dacă există solicitări în acest sens.
– Familiile pacienților internați în oricare dintre secțiile unității sanitare pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul șef de secție sau de coordonatorul secției, aprobat de directorul medical și afișat la loc vizibil în fiecare secție.
– Pacienții aflați în stare critică sau terminală pot fi vizitați la orice oră, indiferent de secția în care sunt internați. Un membru al familiei poate solicita să stea permanent lângă pacientul aflat în stare critică sau în fază terminală, dacă sunt condiții necesare în secția în care este internat;
– Este interzisă întroducerea în spital de băuturi alcoolice, droguri, arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor şi a personalului unităţii;
– Pe timpul vizitei în spital este interzisă folosirea telefonului mobil cu camera foto, aparat de fotografiat sau alte aparate de înregistrare și filmare;
– Este interzis accesul în spital a persoanelor aflate în stare de ebrietate;
– Copiii care își vizitează rudele în spital trebuie sa fie însoțiți și supravegheați pe timpul vizitei de către un adult;
– Pe timpul vizitei aparținătorii au obligația de a avea un comportament cuviincios în relaţiile cu personalul medico-sanitar şi cu ceilalţi pacienţi și aparținători.
– Aparținătorii au obligația să respecte şi să păstreze starea de curăţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
– Este interzisă deplasarea în interiorul spitalului în zonele cu acces restricţionat (acces limitat, acces interzis);
– Fumatul în incinta spitalului este strict interzis;
Dacă sunteți răcit, aveți gripă sau nu vă simțiți bine, este indicat să nu faceți vizite în spital.