DREPTURILE PACIENTULUI

– Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
– Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
– Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
– Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
– Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
– Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
– Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
– Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
– Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
– Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala. Pacientul
– Pacientul sau persoana desemnata in mod expres de acesta, conform prevederilor pct.8 si 9, are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a inregistrarilor investigatiilor de inalta performanta, o singura data
– Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
– Pacientul are acces la datele medicale personale
– Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie.
– În situația încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supraviețuitorului de cancer informații și documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menținerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecțiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supraviețuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.
– Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
– Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
– Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la pct.16.
– Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea
– reproducerii.
– Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.
– Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
– Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
– Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
– Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue până la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
– Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

OBLIGATIILE PACIENTILOR internaţi în cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

– Înainte de a beneficia de un consult, este obligat să prezinte furnizorilor de servicii medicale, documentele justificative, care atestă calitatea sa de asigurat.
– Să respecte prescripţiile medicului curant referitoare la tratament şi regimul igieno-dietetic.
– Să aibă un comportament cuviincios în relaţiile cu personalul medico-sanitar şi cu ceilalţi pacienţi.
– Să respecte şi să păstreze starea de curaţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
– Să asigure păstrarea lenjeriei de spital primită (pajama, halat).
– Să-şi păstreze în frigider alimentele aduse de familie/aparţinători şi să nu depoziteze aceste alimente în noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului.
– Să nu părăsească spitalul pe durata internării, decât în cazurile recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unităţi sanitare).
– Să nu se deplaseze în interiorul spitalului în zonele cu acces restricţionat (acces limitat, acces interzis);
– Să respecte programul de odihnă, servire a mesei şi primire de vizitatori al unităţii sau cel instituit în situaţii de carantină.
– Să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficienţă intervenită pe parcursul internării sale, în legătură cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient.
– Să nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect (aliment, gunoi, etc).
– Să nu deţină şi să nu consume droguri, substanţe interzise de legile în vigoare şi băuturi alcoolice şi să nu participe la jocuri de noroc.
– Să nu introducă în incinta spitalului arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor şi a personalului unităţii.
– Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic în incinta spitalului.
– Să nu fumeze în incinta spitalului.
– Să nu aducă jigniri şi să nu manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament fată de alți pacienți, aparținători şi faţă de personalul spitalului.
– Să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficienţă constată pe linia apărării împotriva incendiilor sau pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.

Descarca legea nr. 46/2003