Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Tratamentul va fi prescris pe reţete gratuite, compensate sau simple, în funcţie de caz.

Documentele primite de catre pacient la externare:

 • Bilet medical de iesire
 • Scrisoare medicala
 • Reteta medicala, dupa caz
 • Indicatii privind regimul alimentar
 • Programare pentru urmatorul consult, daca este cazul
 • Concediu medical daca este cazul
 • Bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice, dupa caz
 • Adeverinta medicala

In biletul de externare si in scrisoarea medicala, vor fi precizate urmatoarele informatii:

 • Diagnosticul de externare
 • Starea pacientului la externare
 • Tratamentul medical ce trebuie urmat
 • Recomandari privind regimul alimentar si de viata
 • Data urmatoarei programari

Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege