BIBLIOGRAFIE CONCURS IULIE 2017

 BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST  Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca, Editura Medicala; NURSING – 1150 de teste – Elena Dorobantu, Valeria Ghidu, Maria Zamfir, Editura Viata Medicala Romaneasca; Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – Manual pentru Colegiile si Scolile Postliceale Sanitare, sub redactia Lucretia titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca; Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate aistentei medicale in unitatile sanitare; M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale; M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare; TEMTICA CONCURS ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI   Urgentele aparatului respirator: etiologie, simptomatologie, conduita de urgenta; Urgentele aparatului cardiovascular: etiologie, simptomatologie, conduita de urgenta; Urgentele abdominale: etiologie, simptomatologie, conduita de urgenta; Urgentele renale si urologice: etiologie, simptomatologie, conduita de urgenta; Urgentele neurologice: etiologie, simptomatologie, conduita de urgenta; Socul; Traumatismele; Ingrijirea pacientilor cu afectiuni/deficiente ale aparatului locomotor; Ingrijirea pacientilor cu afectiuni/deficiente ale aparatului respirator; Ingrijirea pacientilor cu afectiuni/deficiente ale aparatului cardiovascular; Ingrijirea pacientilor cu afectiuni/deficiente ale aparatului digestiv; Ingrijirea pacientilor cu afectiuni/deficiente ale aparatului renal;...

ANUNUT CONCURSURI IULIE 2017

SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 17.07.2017, concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi: 1 (unu) post de asistent medical generalist in sectia MEDICINA INTERNA; 1 (unu) post asistent medical generalist in compartimentul de RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE; 1 (unu) post asistent medical debutant specialitatea balneofizioterapie in cabinetul de RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE; 1 (unu) post de asistent medical generalist in cabinetul de UROLOGIE din ambulatorul integrat al spitalului; 1 (unu) post de asistent medical generalist in cabinetul de PSIHIATRIE din ambulatorul integrat al spitalului; 1 post de infirmiera in sectia PSIHIATRIE CRONICI a Spitalului Orasenesc Baicoi; Conditii generale de participare la concurs: are cetatenia romana, cetatenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; cunoaste limba romana scris si vorbit; are varsta minima reglementata de prevederile legale; are capacitate deplina de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justititiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; Conditii specifice de perticipare la concurs:    Pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST:...