Set minim de date solicitate pacientilor pentru programarea in vederea internarii

 • Nume și prenume pacient
 • Vârsta
 • Diagnostic
 • Date de contact (număr de telefon)
 • Data programării
 • Medicul la care se dorește programarea
 • Precizări specifice cazului

Set minim de date solicitate pacientilor pentru programarea consultului/controlului medical de specialitate in regim abulatoriu

 • Nume și prenume pacient
 • Date de contact (număr de telefon)
 • Programare pentru consult/control medical de specialitate
 • Medicul la care se dorește programarea
 • Data și ora programării
 • Precizări specifice cazului