CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER AL SPITALULUI ORASENESC BAICOI

Descarca – Calendarul concursului

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER
AL SPITALULUI ORASENESC BAICOI

 

03.10.2016 – 21.10.2016 Depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primariei din orasul Baicoi, str.Unirii, nr.21, birou Secretar Primaria Baicoi;
24.10-25.10.2016 Analizarea şi selectia  dosarelor;
25.10.2016 Afisarea rezultatului selectiei dosarelor;
25.10-26.10.2016 Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor;
28.10.2016 Soluţionarea contestaţiilor;
01.11.2016 Proba scrisa (test-grilă) de verificare a cunoştinţelor şi afişarea rezultatelor;
01.11.2016 Afisarea rezultatelor la proba scrisa;
02.11.2016 Depunerea contestaţiilor la proba scrisa;
03.11.2016 Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisa;
04.11.2016 Proba de susţinere a proiectului de management şi a interviului de selecţie;
04.11.2016 Afisarea rezultatelor finale;
07.11.2016 Depunerea contestaţiilor in urma afisarii  rezultatului final;
08.11.2016 Soluţionarea contestaţiilor in urma afisarii  rezultatului final;
08.11.2016 Afisarea rezultatelor finale;