BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT LABORATOR

 BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL DEBUTANT LABORATOR

  1. Gherman Ioan – Compendiu de parazitologie clinica Editura ALL, Bucuresti 1993;
  2. Lotreanu Victor – Analize medicale, Editura CNI, Bucuresti 2000;
  3. Mihele Denisa – Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, Bucuresti 2000;
  4. Mody Eugen si colaboratorii – Biochimie clinica, Editura ALL, Bucuresti 2000;
  5. Popescu Mut Delia – Hematologie clinica – Editura Medicala Bucuresti 2001;
  6. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
  7. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
  8. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;