ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A URMATOARELOR POSTURI

SPITALUL ORASENESC BAICOI cu sediul in orasul Baicoi, judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante:

–          3 posturi de infirmiera debutanta si 1 post de ingrijitoare- Compartimentul Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie;

–        1 post ingrijitoare- deservire posturi fixe (Ambulatoriu, Ad-tiv, Camera de Garda, Laboratoare);

–          1 post asistent medical- sectia Medicina Interna;

–          1 post asistent medical – cabinetul de Psihiatrie ambulatorul integrat;

–          1 post asistent medical – cabinetul de Boli Infectioase ambulatorul integrat;

–          1 post kinetoterapeut – compartimentul Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie;

Conditii generale de participare la concurs:

–          are cetatenia romana, cetatenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

–          cunoaste limba romana scris si vorbit;

–          are varsta minima reglementata de prevederile legale;

–          are capacitate deplina de exercitiu;

–          are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

–          indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

–          nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justititiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru postul de KINETOTERAPEUT:

–          Studii: Diploma de licenta in specialitate

–          Vechime: 6 luni in specialitate

Pentru posturile de ASISTENT MEDICAL:

–          Studii: Scoala Postliceala Sanitara

–          Vechime: 6 luni in specialitate

Pentru posturile de INFIRMIERA si INGRIJITOARE:

–          Studii: Scoala Generala

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERA DEBUTANTA SI INGRIJITOARE

– Cerere de inscriere;

– Copia actului de identitate;

– Copie act studii;

– Cazier judiciar;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

– Curriculum vitae;

– Dosar cu sina;

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

 1. Ordinul      MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si      control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
 2. Ordinul      MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,      dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 3. Ordinul      MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea      deseurilor rezultate din activitatile medicale.
 4. Fisa      postului de infirmiera.

TEMATICA CONCURS INFIRMIERA

 1. Notiuni      privind infectiile intraspitalicesti;
 2. Aplicarea      precautiunilor universale;
 3. Efectuarea      curateniei si dezinfectiei in spital;
 4. Circuitele      obligatorii in spital;
 5. Schimbarea      lenjeriei de pat si toaleta pacientului;
 6. Utilizarea      echipamentului de protectie;
 7. Reguli      de utilizare a dezinfectantelor;
 8. Atributiile infirmierei;

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS al spitalului pana la data de 23.10.2015, ora 14,00. La inscriere, candidatii vor prezenta documentele si in original.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL ORASENESC BAICOI  din orasul Baicoi, judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7, astfel:

–          Proba scrisa in data de 30.10.2015, ora 10,00

–          Interviu in data de 02.11.2015, ora 10,00

Conditii de inscriere, metodologia privind desfasurarea concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro  si la sediul unitatii, biroul RUNOS, tel: 0244/261087 si 0371425990.

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

– Cerere de inscriere;

– Copia actului de identitate;

– Copie diploma de absolvire a Scolii Postliceale Sanitare sau echivalenta;

– Certificatul OAMMR cu viza in termen;

– Cazier judiciar;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

– Carnetul de munca sau adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studiilor(cel putin 6 luni vechime in specialitate);

– Curriculum vitae;

– Dosar cu sina;

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

 1. Urgente      medico-chirurgicale – L.Titirca;
 2. Specialitatea      medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti      medicali – OAMMR 2004;
 3. Ordinul      nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al      infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 4. M.S.      nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea      deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere      a datelor pentru baza nationala de date       privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 5. Atributiile      asistentului medical generalist;

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS al spitalului pana la data de 23.10.2015, ora 14,00. La inscriere, candidatii vor prezenta documentele si in original.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL ORASENESC BAICOI  din orasul Baicoi, judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7, astfel:

–          Proba scrisa in data de 30.10.2015, ora 10,00

–          Interviu in data de 02.11.2015, ora 10,00

Conditii de inscriere, metodologia privind desfasurarea concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro  si la sediul unitatii, biroul RUNOS, tel: 0244/261087 si 0371425990.

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE KINETOTERAPEUT

– Cerere de inscriere;

– Copia actului de identitate;

– Copie diploma de licenta in specialitate;

– Autorizatie de libera practica;

– Cazier judiciar;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

– Carnetul de munca sau adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studiilor(cel putin 6 luni vechime in specialitate);

– Curriculum vitae;

– Dosar cu sina;

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE KINETOTERAPEUT

 1. Notiuni de anatomie      si biomecanica articulara ( sold, genunchi, tibiotarsiene, picior, mana,      cot, umar, coloana vertebrala);
 2. Evaluarea      functiilor articulare si musculare ( bilant articular si muscular);
 3. Evaluarea      aliniamentului coloanei vertebrale si membrelor;
 4. Evaluarea mersului      si prehensiunii;
 5. Tehnici de      kinetoterapie ( posturare, mobilizare pasiva, activa, active cu      rezistenta, contractie izometrica, izotonica, relaxare, tehnici de      facilitare);
 6. Metode in      kinetologie: Kobath, Williams, Bobath, scripetoterapie, elongatii      vertebrale;
 7. Obiective      principale in kinetoterapie;
 8. Kinetoterapia in      deviatiile coloanei vertebrale: obiective, metodologie;
 9. Reeducarea      functionala in discopatii lombare si cervicale;
 10. Reeducarea      functionala a coloanei vertebrale operate: obiective, metodologie;
 11. Reeducare      sechelelor algofunctionale posttraumatice genunchi, umar, cot, mana,      picior: obiective, metodologie;
 12. Reeducarea functionala      in poliartrita reumatoida: obiective, metodologie;
 13. Reeducarea      functionala in spondilita anchilozanta: obiective, metodologie;
 14. Reeducarea      functionala in artroza ( coxofemurala, gonartroza). Principii generale de      tratament si programe specifice de recuperare;
 15. Reeducarea      functionala a soldului si genunchiului operat ( post artroplastie);
 16. Reeducarea      funtionala in periartrita scapulo- humerala;
 17. Sindrom de neuron      motor central- aspecte fiziopatologice, forme clinice, diagnostic      functional, metodologia tratamentului de reeducare functionala;
 18. Sindrom de neuron      motor periferic – aspecte fiziopatologice, forme clinice           ( pareza de sciatic, cubital,      median, radial facial, plex brahial) diagnostic functional, obiective si      metode de reeducare functionala;
 19. Posibilitati de      terapie in neuroabilitarea copilului;
 20. Principii si      metodologie de recuperare medicala in patologia respiratorie;
 21. Principii si      metodologie de reeducare in afectiunile vasculare periferice.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE KINETOTERAPEUT

 1. Sbenghe T.-“Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare”.Editura Medicala, Bucuresti, 1987
 2. Sbenghe T.-“Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor”.Editura Medicala, Bucuresti, 1981
 3. Radulescu A.-“Electroterapia”. Editura Medicala, Bucuresti, 1993
 4. Kiss I.-“Fiziokinetoterapie si recuperare medicala”. Editura Medicala, Bucuresti, 2002
 5. Baciu C.-Anatomia functionala si biomecanica, Edit.Medicala,Bucuresti, 1981.
 6. Popa:Neurologie-tratat, Editura Nationala 1997;
 7. Fisa postului de fiziokinetoterapeut.

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS al spitalului pana la data de 23.10.2015, ora 14,00. La inscriere, candidatii vor prezenta documentele si in original.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL ORASENESC BAICOI  din orasul Baicoi, judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7, astfel:

–          Proba scrisa in data de 30.10.2015, ora 10,00

–          Interviu in data de 02.11.2015, ora 10,00

Conditii de inscriere, metodologia privind desfasurarea concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro  si la sediul unitatii, biroul RUNOS, tel: 0244/261087 si 0371425990.

Leave a Reply

Your email address will not be published.