BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

  1. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
  2. Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004;
  3. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate aistentei medicale in unitatile sanitare;
  4. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;