ANUNT DE MODIFICARE A BIBLIOGRAFIEI pentru ocuparea posturilor de asistent medical principal specialitatea balneofizioterapie, fiziokinetoterapeut si kinetoterapeut

ANUNT DE MODIFICARE A BIBLIOGRAFIEI
pentru ocuparea posturilor de asistent medical principal specialitatea balneofizioterapie, fiziokinetoterapeut si kinetoterapeut

Se inlocuieste bibliografia de ocuparea posturilor de asistent medical principal specialitatea balneofizioterapie, fiziokinetoterapeut si kinetoterapeut din anuntul de concurs nr.1328/19.10.2018 cu urmatoarea bibliografie:

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SPECIALITATEA BALNEOFIZIOTERAPIE
1. A Radulescu – Electroterapie, Ed.Medicala, Bucuresti 1991;
2. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
3. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
4. O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS FIZIOKINETOTERAPEUT
1. A Radulescu – Electroterapie, Ed.Medicala, Bucuresti 1991;
2. T.Sbenge – Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, ED.Medicala Bucuresti 1987;

BIBLIOGRAFIE CONCURS KINETOTERAPEUT
1. T.Sbenge – Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, ED.Medicala Bucuresti 1987;
2. Adriana Sarah Nica – Recuperare Medicala – Editura Universala “Carol Davila” 2004