BORDEROU FINAL LA CONCURSUL SUSTINUT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST DEBUTANT, BIROUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE