BORDEROU DE NOTARE LA PROBA SCRISA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT