BIBLIOGRAFIE CONCURSURI SEPTEMBRIE 2017

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 1. Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca, Editura Medicala;
 2. NURSING – 1150 de teste – Elena Dorobantu, Valeria Ghidu, Maria Zamfir, Editura Viata Medicala Romaneasca;
 3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – Manual pentru Colegiile si Scolile Postliceale Sanitare, sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca;
 4. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate aistentei medicale in unitatile sanitare;
 5. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 6. O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL LABORATOR

 1. Gherman Ioan – Compendiu de parazitologie clinica Editura ALL, Bucuresti 1993;
 2. Lotreanu Victor – Analize medicale, Editura CNI, Bucuresti 2000;
 3. Mihele Denisa – Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, Bucuresti 2000;
 4. Mody Eugen si colaboratorii – Biochimie clinica, Editura ALL, Bucuresti 2000;
 5. Popescu Mut Delia – Hematologie clinica – Editura Medicala Bucuresti 2001;
 6. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
 7. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 8. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;

BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOARE

 1. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate aistentei medicale in unitatile sanitare;
 2. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 3. O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
 4. Fisa postului de infirmiera.