BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU INFIRMIERA DEBUTANTA SI ASISTENT MEDICAL GENERALIST

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

 1. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
 2. Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004;
 3. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 4. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA DEBUTANTA

 1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
 2. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 3. Ordinul MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
 4. Fisa postului de infirmiera.

TEMATICA CONCURS INFIRMIERA

 1. Notiuni privind infectiile intraspitalicesti;
 2. Aplicarea precautiunilor universale;
 3. Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital;
 4. Circuitele obligatorii in spital;
 5. Schimbarea lenjeriei de pat si toaleta pacientului;
 6. Utilizarea echipamentului de protectie;
 7. Reguli de utilizare a dezinfectantelor;
 1. Atributiile infirmierei;